บริษัทออร์โธเนียร์ จำกัด

การจัดการนวัตกรรมครบวงจร
1.การอบรม
อยากเป็นนวัตกรแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร
เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและอบรมการคิดค้นนวัตกรรมโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

2.ปรึกษาและออกแบบนวัตกรรม
เราพร้อมที่จะช่วยแนะนำและคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของคุณให้เป็นจริง

3.ประดิษฐ์ชิ้นงานต้นแบบ
เรามีทีมงานและเครือข่ายพร้อมที่จะออกแบบและสร้างผลงานต้นแบบเพื่อนำมาทดสอบการใช้งาน

4.สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ให้คำปรึกษาด้านการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรม

5.ผลิตและจำหน่ายนวัตกรรม
บริษัทมีนวัตกรรมที่ได้ประดิษฐ์และคิดค้นจำหน่ายดังนี้

-A-Knife มีดสำหรับผ่าตัดนิ้วล็อคแบบแผลเล็ก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ True-Innovation Award 2012
-หุ่นตังกวน หุ่นสำหรับฝึกสอน CPR ราคาย่อมเยา
-หุ่นฝึกเจาะคอช่วยชีวิต(Cricothyroidotomy)
-Silicone Orchidometer

สินค้า