ชื่อสินค้า: หุ่นเจาะน้ำในข้อเข่าและถุงน้ำในลูกสะบ้า
ผลิตในประเทศไทย

Knee and Prepatellar Bursa Aspiration Training Manikin หุ่นจําลองส่วนข้อเข่าข้างขวาผู้ใหญ่
1. สามารถใช้เพื่อฝึกการตรวจ fluctuation ของ prepatellar bursitis และตรวจ knee ballotment test ได้
2. ใช้จําลองการฝึกทําหัตถการ knee aspiration และ prepatellar bursa aspiration ได้เสมือนจริง
3. ประหยัดด้วยการออกแบบจําลองถุงนํ้าในข้อเข่าและ bursa ด้วยลูกโป่งยางที่มีราคาย่อมเยาว์


ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

สั่งซื้อ

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

สั่งซื้อ