ชื่อสินค้า: หุ่นเจาะสารน้ำในไขกระดูก
ผลิตในประเทศไทย

หุ่นฝึกเจาะไขกระดูกบริเวณหน้าแข้งเด็ก
Intraosseous Access Training Manikin
หุ่นจําลองส่วนขาข้างซ้ายเด็กอายุประมาณ 1 ขวบ ใช้สําหรับฝึกหัตถการเจาะไขกระดูกบริเวณ proximal tibia จําลองกระดูก tibia ให้มี tibia tuberosity landmark และ การเจาะเข้าไปในกระดูก tibia มีความแข็งเสมือนจริง มีเลือดในไขกระดูกเพื่อตรวจสอบการฝึกเจาะที่ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนกระดูก tibia และผิวหนังได้

ชิ้นส่วนพิเศษ : กระดูกจําลองฝึกเจาะไขกระดูก ใช้เฉพาะสําหรับฝึกควบคุมมือในการออกแรงเจาะไขกระดูก
เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความแข็งและความรู้สึกขณะที่เข็มเจาะทะลุกระดูกชั้น cortex เข้าไปใน intraosseous cavity ออกแบบให้สามารถเจาะได้จํานวนมากกว่า 50 ครั้ง/ชิ้น


ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

สั่งซื้อ