หุ่นฝึกตรวจหู ฝึกล้างและเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู
Ear Examination, Irrigation and Remove Foreign Body Training Manikin
หุ่นจําลองส่วนศีรษะและหูของผู้ใหญ่ สามารถจัดให้หุ่นเสมือนอยู่ในท่านั่งและท่านอนศีรษะสูงเพื่อปรับการใช้งานได้เหมาะสมกับการทําหัตถการได้ ใบหูมีลักษณะนิ่ละถอดเปลียนได้ รูหูมีความโค้งคล้ายคนจริง ใช้สําหรับฝึกตรวจรูหูและแก้วหูโดยสามารถเปลี่ยนภาพโรคต่างๆของแก้วหูได้ และใช้ฝึกหัตการ remove foreign body ออกจากรูหู และฝึกการทําear irrigation ได้


ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

สั่งซื้อ