ชื่อสินค้า: หุ่นเจาะสารน้ำในไขกระดูก
ผลิตในประเทศไทย
ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

สั่งซื้อ