มีดผ่าตัดนิ้วล็อค A-Knife

ชื่อสินค้า: มีดผ่าตัดนิ้วล็อค A-Knife
ผลิตในประเทศไทย


A-Knife คือมีดผ่าตัดที่ออกแบบเพื่อใช้ผ่าตัดโรคนิ้วล็อคแบบเจาะผิวหนัง สามารถผ่าตัดนิ้วล็อคด้วยบาดแผลขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตรทดแทนการผ่าตัดแผลเปิดแบบมาตรฐานที่มีบาดแผลประมาณ 1.5 เซนติเมตร ช่วยให้ผู้ป่วยมีระยะพักฟื้นสั้นสามารถกลับไปใช้งานมือได้เร็วใช้เวลาผ่าตัดน้อย ลดความซับซ้อนและลดอุปกรณ์ในการผ่าตัด บาดแผลหลังผ่าตัด ขนาด 2 มิลลิเมตร ไม่ต้องเย็บแผล


ลักษณะเฉพาะของ A-Knife

1. ปลายมีดมีลักษณะมน เพื่อใช้เขี่ยหาตำแหน่งของ A1 pulley โดยก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อ tendon ขณะเจาะตัดน้อยที่สุด และจะทำหน้าที่เป็นส่วนนำขณะตัด A1 pulley

2. คมมีดขนาดเล็ก ความกว้าง 3 มิลลิเมตร เพียงพอที่จะตัด A1 pulley ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อยที่สุด

3. มุมและส่วนโค้งของปลายมีดที่เหมาะสม ง่ายต่อการเขี่ยและสอดปลายมีดเข้าไปใต้ต่อ A1 pulley และทำมุมขณะตัด A1pulley อย่างลงตัว

4. แกนมีด ขนาดกว้าง 2 มิลลิเมตร ทำให้สามารถสอดมีดผ่านรูเจาะที่ผิวหนังขนาด ประมาณ 2 มิลลิเมตรได้


ขั้นตอนการผ่าตัด

1. ฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วใช้มีดปลายแหลมเจาะผิวหนังขนาดยาว 2 มิลลิเมตร
2. สอดมีดผ่าตัดเข้าไปตามบาดแผลที่เจาะไว้ในลักษณะให้ปลายมีดตั้งฉากกับบาดแผล
3. ใช้ส่วนนำของมีดแหวกชั้น Subcutaneous fat และเขี่ยหาขอบ Proximal ของ A1 pulley ในแนวขนานกับ Tendon
4. สอดส่วนนำเข้าไปใต้ต่อ A1 pulley และให้มีดทำมุมประมาณ 30-45 องศากับฝ่ามือ
5. ดันเลื่อนมีดไปในแนว tendon เพื่อให้ส่วนคมมีดตัด A1 pulley จนกระทั่งขาดอย่างสมบูรณ์
6. บาดแผลหลังผ่ามีขนาดเล็กเท่าแผลเจาะ ไม่ต้องเย็บบาดแผลผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออร์โธเนียร์จำกัด

ราคา : 3,210 บาท (7% VAT included)
สั่งซื้อ